Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

 1. Kapsam
 2. Web Sitesinin ve Yönlendirme Hizmetleri Kullanımı
 3. Sözleşmenin oluşması
 4. İşlem ve Ödeme
 5. Elektronik Mesafeli Satış / Mesafeli Satış
 6. Sorumluluk
 7. İptal Hakkı
 8. Geçerlilik süresi
 9. Fiyatlar ve ödeme koşulları
 10. Geçerli Kanun
 11. Yargı Yeri
 12. Görüntü Kaynakları
 13. Sorumluluğun Sınırlandırılması, Tazminat

1. KAPSAM

1.1. Bu Kullanım Koşulları, MedClinicsTurkey.com’un bundan böyle "Aracı" olarak anılacağı, bir tüketici veya girişimcinin bundan böyle "Müşteri" olarak anılacağı ve Müşteri tarafından talep edilen hizmetleri sağlayacak olan hastane, klinik, sağlık merkezi, güzellik merkezi, tıp doktoru ve benzeri sağlık kurum, kuruluş ve kişileri bundan böyle Tıbbi Hizmet Sağlayıcı olarak anılacağı, Aracının https://medclinicsturkey.com web sitesi ve çevrimiçi mağazasında sunduğu mal ve/veya hizmetlere ilişkin olarak Aracı ile Müşterinin, Aracının web sitesi, e-posta, WhatsApp, telefon veya diğer mesajlaşma sistemleri gibi tüm Dijital Platformlar aracılığıyla yapılan işlemler ve sözleşmeler için geçerlidir.

1.2. Bu Genel Kullanım Koşulların kapsamı, Aracının https://medclinicsturkey.com web sitesi ve çevrimiçi mağazasında sunduğu ve Aracının sahip olduğu tüm Dijital Platformları aracılığıyla sipariş edilen tüm hizmetleri ifade eder.

2. WEB SİTESİNİN VE YÖNLENDİRME HİZMETLERİ KULLANIMI

Aracının web sitesini ve hizmetlerini, e-posta, WhatsApp, telefon veya diğer mesajlaşma sistemleri ile kullanabilmek ve burada sunulan mal ve/veya hizmetleri kullanabilmek için Müşterinin reşit olması, yasal olarak yetkin olması ve geçerli içtihat hukuku anlamında üçüncü şahıslarla sözleşmeler ve işlemler yapmaya Fiil ehliyeti olmalıdır. (Medeni Kanun md.10)

Reşit olmayan ve yukarıdaki koşulları karşılamayan Müşterilerin, Aracının web sitesini ve burada sunulan mal ve/veya hizmetleri kullanımı baştan beri geçersiz sayılır.

Aracı, kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir sebep göstermeksizin, yukarıdaki kriterlere uymayan kişilerle olan sözleşmeleri, ilgili kişilere haber vermeksizin feshetme hakkını saklı tutar.

Aracı, kriterlere uymayan kişilerin Müşteri gibi hareket etmesinden doğabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz.

3. SÖZLEŞMENİN OLUŞMASI

3.1. Aracının çevrimiçi mağazasındaki ürün açıklamaları, Aracı adına bağlayıcı teklifleri temsil etmez. Bunlar Tıbbi Hizmet Sağlayıcılar tarafından yapılan ve Aracı tarafından yayınlanan tekliflerden oluşan bir seçimdir.

Teklifler öncelikle Tıbbi Hizmet Sağlayıcılar ve diğer üçüncü taraflarca sağlanan bilgilere dayanmaktadır, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Aracı ile Müşteri arasında herhangi bir sözleşme ilişkisi bulunmadığı, ancak Müşterinin Tıbbi Hizmet Sağlayıcılarla bir sözleşme akdettiği özellikle ve açıkça belirtilmiştir.

Aracı yalnızca Tıbbi Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan ve hazırlanan teklifleri iletir. Aracı hiçbir şekilde Tıbbi Hizmet Sağlayıcıların tekliflerini, içerdiği hizmetleri, bu hizmetlerin sağlanmasını veya kalitesini garanti etmez ve sorumlu tutulmaz.

3.2. Aracı, çevrimiçi mağazasına entegre edilmiş çevrimiçi sipariş formu ile bir teklif sunabilir. Müşteri, seçtiği hizmetleri sanal alışveriş sepetine yerleştirdikten, sipariş sürecini tamamladıktan ve sipariş sürecini tamamlamak için butona tıkladıktan sonra, Aracı, alışveriş sepetinde yer alan mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak bir sözleşme teklifi sunar.

3.3. Aracının çevrimiçi sipariş formu ile bir teklif gönderirken, sözleşmenin metni, sözleşmenin oluşmasından sonra Aracı tarafından kaydedilir ve Müşteriye sipariş verdikten sonra metin biçiminde (örn. e-posta, faks, mektup ve diğer elektronik mesaj iletim sistemleri) gönderilir. Ayrıca Aracı, sözleşme metnini erişilebilir kılmaz.

3.4. Sipariş işleme ve iletişim genellikle e-posta, WhatsApp veya telefon ile otomatik sipariş işleme ile yapılır. Müşteri, Aracı tarafından gönderilen e-postaların bu adrese alınabilmesi için sipariş işleme için verdiği e-posta adresinin doğru olduğundan emin olmalıdır. Özellikle SPAM filtrelerini kullanırken Müşteri, Aracı veya siparişi işlemekle görevlendirilen üçüncü şahıslar tarafından gönderilen tüm e-postaların teslim alınabilmesinden emin olmalıdır.

4. İŞLEM VE ÖDEME

4.1. Müşterinin sorgusu Aracının tarafından yanıtlandıktan ve Müşteri, Tıbbi Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan tekliflerden birini kabul etmeye karar verdikten sonra, Müşteri ile Tıbbi Hizmet Sağlayıcılar arasında bir sözleşme oluşturulur.

Müşteriye, herhangi bir tedaviye başlamadan, devam etmeden veya görmüş olduğu bir tedaviden vazgeçmeden önce Tıbbi Hizmet Sağlayıcıların hüküm ve koşullarını ve onay formlarını dikkatlice okuması şiddetle tavsiye edilir.

4.2. Müşteri, bu Genel Hüküm ve Koşulları kabul etmekle, Aracının sağlık hizmeti sağlayıcısı ile sözleşme akdetmeden önce bu durumu kendisine bildirdiğini ve sözleşme ilişkisinden haberdar olduğunu, anladığını ve kabul ettiğini açıkça beyan eder.

Tıbbi Hizmet Sağlayıcılar ile olan sözleşme ilişkisinden doğan maddi ve manevi zararlar ile iş gücü kaybı dahil olmak üzere her kalem dolaylı, dolaysız menfi ve müsbet zararlar sadece Tıbbi Hizmet Sağlayıcıya yöneltilebilir. Aracı her türlü sorumluluktan muaftır.

4.3. Tıbbi Hizmet Sağlayıcı ile yapılan sözleşmeden doğan tutarın ödemesi, Müşteri tarafından Aracıya değil, doğrudan Tıbbi Hizmet Sağlayıcısına yapılır.

Tıbbi Hizmet Sağlayıcı ile önceden ayarlanmış bir randevuyu garanti etmek ve sürecin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, Aracı, bunu kesinlikle gerekli kılan istisnai durumlarda Müşteriden depozito kabul etmeye hazır olabilir.

Aracı, depozito aldıktan hemen sonra, depozitoyu Tıbbi Hizmet Sağlayıcısına iletecektir.
Faturalandırma ve hesaplaşma Müşteri ve Tıbbi Hizmet Sağlayıcılar arasında gerçekleşir.

5. ELEKTRONİK MESAFELİ SATIŞ / MESAFELİ SATIŞ

5.1. İşbu maddenin konusu, Aracının elektronik ortamda https://medclinicsturkey.com  web sitesi üzerinden ile Müşteriye gönderdiği tıbbi hizmet ve ürünler hakkındaki bilgiler ve bu yolla yapılan satışlar Tüketicinin Korunması Kanunu Kapsamında Mesafeli Sözleşmelerin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge hükümleri çerçevesinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

5.2. Müşteri, Aracılık edilen tıbbi hizmet ve/veya mallar, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili tüm ön bilgileri okuyup not aldığını ve elektronik veya yazılı olarak önceden gerekli teyitleri verdiğini beyan ve kabul eder.

5.3. Müşteri, satıcı tarafından gönderilen e-postaların alınabilmesi için sipariş onayı ve işleme için verdiği e-posta adresinin doğru olduğundan emin olmalıdır. Özellikle Müşteri, satıcıdan gelen e-postaların spam filtreleri tarafından engellenmediğinden emin olmalıdır.

5.4. Müşteri'nin kredi kartının yetkisiz kişilerce veya Aracı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde kullanılması nedeniyle Müşteri'nin bankası veya finans kuruluşunun Hizmet Bedelini Aracı'ya ödeyememesi durumunda, Müşteri tüm zararlardan sorumlu olacaktır.

6. SORUMLULUK

6.1. https://medclinicsturkey.com, tıbbi hizmetler ve Tıbbi Hizmet Sağlayıcıları hakkında bilgi sağlayan bir İnternet platformudur. Müşteri, web sitesini ve çevrimiçi mağazayı kullanarak, diğer şeylerin yanı sıra, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hastaneler, klinikler ve doktorlar gibi Tıbbi Hizmet Sağlayıcılar hakkında bilgi alır.

https://medclinicsturkey.com, Müşteriye belirli bir Tıbbi Hizmet Sağlayıcıyı seçmez, yalnızca Müşterinin kendisine, özel ihtiyaçlarına ve istediği tedaviye en uygun Tıbbi Hizmet Sağlayıcısını seçebileceği, randevu alıp tedavi başlatabileceği alternatifleri sunar.

Aracının web sitesinde veya çevrimiçi mağazasında sunduğu tüm bilgiler, Tıbbi Hizmet Sağlayıcıların kendileri tarafından sağlanır ve buna göre Aracı tarafından web sitesinde ve çevrimiçi mağazası https://medclinicsturkey.com da sunulur.

6.2. Bir aracı fonksiyonu olarak görev alan https://medclinicsturkey.com, herhangi bir sağlık tesisi veya onun tarafından verilen herhangi bir hizmeti işletmez veya kontrol etmez.

6.3. https://medclinicsturkey.com, web sitesi ve çevrimiçi mağazada sunduğu bilgilerin doğruluğu, özeni ve güncelliği konusunda hiçbir şekilde garanti veremez veya sorumlu tutulamaz. https://medclinicsturkey.com, sağlık hizmeti sağlayıcısının hizmet kalitesi ve uzmanlığının bir tavsiyesi veya onayı olarak alınmamalıdır.

Aracı, yanlış bilgi, bir ürünün yanlış veya yetersiz tanımı, Tıbbi Hizmet Sağlayıcılar hakkında güncel olmayan veya yanlış bilgiler ve bunların doğrudan veya dolaylı sonuçlarından dolayı mevcut veya gelecekteki herhangi bir sorumluluğundan muaf tutulmuştur.

Müşteri, bu şart ve koşulları kabul etmekle, sözleşmeyi akdetmeden veya Aracının çevrimiçi mağazasında sunulan mal ve/veya hizmetleri satın almadan önce feragatnameyi not aldığını, feragat hakkında bilgilendirildiğini ve kabul ettiğini, sorumluluk reddini kabul ettiğini ve bu konuda ne şimdi ne de gelecekte Aracıya karşı herhangi bir iddiada bulunamayacağını teyit, beyan ve kabul eder.

6.4. Aracının Tıbbi Hizmet Sağlayıcısı olmadığı, yalnızca Müşteri ile Tıbbi Hizmet Sağlayıcı arasında Aracılık yaptığı açıkça belirtilmiştir. Aracı, tıbbi hizmetlerin sağlanmasından sorumlu değildir, tıbbi ürün ve Tıbbi Hizmet Sağlayıcısı veya operatörü değildir ve bunlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6.5. Tıbbi Hizmet Sağlayıcılar ve diğer üçüncü şahıslar tarafından sağlanan bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Aracının https://medclinicsturkey.com web sitesi ve çevrimiçi mağazasında kullanıma sunduğu bilgiler ve ayrıca Müşteriye aşağıdakilerden herhangi birinin satın alınmasından önce, satın alınması sırasında veya sonrasında sağlanan bilgiler, çevrimiçi mağazada sunulan ve telefon, elektronik, e-posta veya diğer bilgi kanalları aracılığıyla iletilen mal ve/veya hizmetler hiçbir koşulda tıbbi tavsiye olarak kabul edilemez, tıbbi muayene ve hiçbir şekilde ayrıntılı muayene ve tıbbi tavsiyenin yerine geçmemeli ve tıbbi tedaviyi alıp almama, devam etme veya bırakma konusunda karar vermede tek dayanak olarak kullanılmamalıdır.

6.6. Aracının, web sitesinde sunulan bazı mal veya hizmetler bazı ülkelerde yasaklanmış olabilir. Hizmetlerin veya malların ikamet ettiği veya vatandaşı olduğu ülkenin yasalarına uygun olup olmadığını kontrol etmek tamamen Müşterinin sorumluluğundadır.
Aracı, ilgili ülkeye özgü bilgileri sağlamakla yükümlü değildir ve Müşteri tarafından ülke yasalarının ihlal edilmesinden sorumlu değildir.

6.7. Tedavi durumunda, Aracı ile Müşteri arasında bir sözleşme yoktur, ancak Müşteri ile Tıbbi Hizmet Sağlayıcılar arasında sözleşmeye dayalı bir ilişki vardır. Müşterinin doktorlar, hastaneler ve klinikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Tıbbi Hizmet Sağlayıcılarla tedaviden önce imzaladığı sözleşmelerin ve rıza beyanlarının kontrolü ve doğrulanması, tamamen Müşterinin ve tıbbi hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır. https://medclinicsturkey.com tıbbi niteliklere sahip değildir ve seçilen Tıbbi Hizmet Sağlayıcı tarafından gerçekleştirilen herhangi bir tıbbi prosedürden sorumlu veya yükümlü değildir.

6.8. Aracı, sağlık kuruluşu tarafından sağlanan herhangi bir tedavi, ameliyat veya diğer hizmetlerden sorumlu veya yükümlü olmayacaktır ve Aracı, Tıbbi Hizmet Sağlayıcının tavsiyesinden doğrudan veya dolaylı olarak, mevcut veya gelecekteki herhangi bir yanlış uygulama iddiasından kaynaklanan, uygulamalar, işlemler veya sağlanan diğer hizmetlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.9. Aracı, Tıbbi Hizmet Sağlayıcılar tarafından sağlanan tedavilerden kaynaklanan herhangi bir komplikasyon, yanlış anlama, memnuniyetsizlik, şikayet veya benzeri için hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Müşteriye, herhangi bir tedaviye başlamadan, devam etmeden veya görmüş olduğu bir tedaviden vazgeçmeden önce Tıbbi Hizmet Sağlayıcının hüküm ve koşullarını ve onay formlarını dikkatlice okuması şiddetle tavsiye edilir.

Müşteri, bu Şart ve Koşulları kabul ederek, Tıbbi Hizmet Sağlayıcının neden olduğu herhangi bir suiistimal veya komplikasyondan Aracıyı sorumlu tutmamayı kabul eder.

7. İPTAL HAKKI

7.1. Müşterilerin cayma hakkı vardır. Müşteri ve Tıbbi Hizmet Sağlayıcılar arasında yapılan sözleşmede kararlaştırılan tarihten 72 saat önce, Aracının web sitesi veya çevrimiçi mağazası üzerinden satın alınan herhangi bir mal ve/veya hizmet herhangi bir kısıtlama olmaksızın iptal edilebilir.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için Müşterinin satıcıya info@medclinicsturkey.com adresine e-posta ile bilgi vermesi gerekmektedir.

7.3. İptal işleminin gerçekleşebilmesi için Müşterinin cayma hakkını kullandığına dair bildirimi iptal süresi dolmadan göndermesi yeterlidir.

7.4. Aracı, Müşterinin beyanlarında ve taleplerinde tespit edeceği tutarsızlık, yalan/yanlış bilgiler, taleplerin Müşterinin sağlığına olumsuz etki yapma olasılığının olma ihtimali ve benzeri durumlarda, Müşteriye vereceği Aracılık hizmetlerini 7.1. maddede belirtilen iptal süreleri içinde veya dışında iptal etme hakkına sahiptir.

7.5. Madde 7.1. de belirtilen süreler dışında Müşteri tarafından mücbir sebepler dışında bir nedenle yapılan iptallerden dolayı Aracının ve Tıbbi Hizmet Sağlayıcının uğrayacağı maddi zararlar %100 oranında Müşteri tarafından tazmin edilecektir.

8. GEÇERLİLİK SÜRESİ

8.1. Tıbbi hizmetler ve ürünler yalnızca Müşteri ve Tıbbi Hizmet Sağlayıcının arasında karar verilen tarihlerde geçerlidir. Müşteri ve Tıbbi Hizmet Sağlayıcının karşılıklı mutabakatı ile tarihlerde değişiklik yapılabilir.

Tek taraflı yapılacak tarih değişikliği talepleri, karşı tarafın müsaitliğine uymaması nedeni ile olabilecek maddi zararlar, tarih değişikliği yapan tarafın sorumluluğunda olup, olabilecek zararlar değişikliği yapan tarafından tazmin edilecektir.

9. FİYATLAR VE ÖDEME KOŞULLARI

9.1. Aracının ürün açıklamasında aksi belirtilmedikçe, belirtilen fiyatlar yasal KDV dahil toplam fiyatlardır.

9.2. Ödeme, çevrimiçi mağazada ve Aracıdan gelen onay mektubunda belirtilen yollardan herhangi biriyle yapılabilir.

9.3. Banka havalesi ile avans ödemesi kararlaştırıldıysa, taraflar daha sonraki bir vade tarihinde kararlaştırmadıkça, ödeme sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra yapılır.

9.4. Müşteri ve Tıbbi Hizmet Sağlayıcı arasında sözleşmesi imzalanmayan ürün ve hizmetlerin varlığı ve temini taahhüt edilemez.

10. GEÇERLİ KANUN

10.1. Tüm ihtilaflar, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

11. YARGI YERİ

11.1. Aracı, Müşteri ve Tıbbi Hizmet Sağlayıcı arasında bu sözleşmeden doğan tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

12. GÖRÜNTÜ KAYNAKLARI

12.1 www.medclinicsturkey.com'da kullanılan bazı görseller Shutterstock'tan alınmıştır. Aracının Shutterstock lisans numaraları aşağıdaki gibidir: be4397153 ve de51385799.

13. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, TAZMİNAT

13.1. Web sitesini, internet platformlarını ve hizmetlerini kullanarak, web sitesinin kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak doğan tüm riskleri tam olarak anladığınızı ve bunlardan sorumlu olduğunuzu açıkça onaylıyorsunuz.

13.2. Aracı ve çalışanları, yöneticileri, ortakları ve acenteleri, www.medclinicsturkey.com web sitesinin herhangi bir kesintisi veya askıya alınmasından, Web sitesinde gezinme, kullanım, dosyalara erişim veya bunların paylaşımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Kullanım Koşullarının geçerliliğinden kaynaklanan herhangi bir talep, kayıp, dilekçe, dava veya diğer olay nedeniyle ticari bilgi, kar veya diğer mali kayıplarla sonuçlanan olaylardan sorumlu olmayacaktır.

Bu, olayın meydana gelip gelmediğine ve hasarın fikri mülkiyet veya diğer mülkiyetin ihlalinden, hak ihlalinden, ihmalden, sözleşmeden doğan sorumluluktan veya diğer benzer durumlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, www.medclinicsturkey.com'a bu tür zararların teorik olasılığı hakkında bilgi verilmesi durumunda da geçerlidir.

13.3. www.medclinicsturkey.com web sitesinde sağlayıcılar ve/veya diğer üçüncü şahıslar tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

13.4. Bu web sitesi üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar yalnızca kullanıcıya kolaylık sağlamak amacıyla sağlanmaktadır. www.medclinicsturkey.com, web sitesini ziyaret etmekten veya üçüncü taraf web sitelerinin hizmetlerini kullanmaktan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu değildir.

13.5. Ayrıca, bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmekle Müşteri, www.medclinicsturkey.com'u,  iştiraklerini ve bunların ilgili yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını, hissedarlarını, ortaklarını ve acentelerini, her türlü iddia, yükümlülük, kayıp, zarar, kullanıcı veya bu sözleşmenin herhangi bir şartının kullanıcı adına hareket eden herhangi bir kişi tarafından herhangi bir ihlal veya iddia edilen ihlalden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan masrafları (makul avukatlık ücretleri dahil) karşılar ve tazmin eder.

13.6. Aracı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Müşterinin kimlik bilgilerini sağlık kuruluşu dışında kimseyle paylaşmayacağını taahhüt eder. Aynı şekilde Müşteri de KVKK kapsamında izin verilen paylaşımlar için herhangi bir hak veya talepte bulunmayacaktır.

Form
Whatsapp
wp
2008 - 2020 MedClinicsTurkey.com
Instagram Facebook Twitter Youtube Pinterest Linkedin Tiktok